Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • De betaling geschiedt per bank via een iDeal betaling in het ticketsysteem.
 • Indien de aanmelding voor meerdere deelnemers tegelijk wordt gedaan, is de inschrijver verantwoordelijk om alle aangemelde personen te wijzen op dit reglement.
 • Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij krijgen na aanmelding een deelnamebewijs in de vorm van een polsbandje.
 • Met het accepteren van het polsbandje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens de gehele sportieve tocht.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade.
 • Deelnemers rijden op eigen risico en hebben een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Het karakter van het evenement is GEEN wedstrijd, maar een toeristische fietstocht.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Ook brengen zij hun mede deelnemers niet onnodig in gevaar.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het polsbandje worden ingenomen.
 • Indien het inschrijfgeld nog niet is voldaan, vervalt de inschrijving en de organisatie behoudt zicht het recht voor uw inschrijving te annuleren.
 • De organisatie behoudt zicht het recht voor uw inschrijving te allen tijde weigeren of te annuleren.
 • Mocht er uiteindelijk 1 week voor de tour iets gebeuren waardoor u niet aan de tocht kunt deelnemen, neem dan contact op met de organisatie. Wij retourneren uw betaling binnen 15 werkdagen per bankoverschrijving.

U kunt een verzekering afsluiten bij de NTFU waarmee u uw fiets verzekerd voor 1 dag. Kijk voor meer informatie op http://www.ntfu.nl/Producten/Verzekeringen/Dagverzekering.aspx